Subsidie


Investeringssubsidie duurzame energie ISDE

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) op pelletkachels en biomassaketels is per 1 januari 2020 vervallen.
Particulieren kunnen nog tot 1 juli 2020 een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten pelletkachels en biomassaketels, als die voor 1 januari 2020 zijn geïnstalleerd.

Bent u een particulier en wilt u gebruik maken van deze subsidie? Ga naar algemene informatie, de voorwaarden of het stappenplan.
Voor bedrijven, verenigingen van eigenaren, ondernemers en andere zakelijke gebruikers is de subsidie per 1 januari 2020 volledig vervallen en bestaat geen overgangsregeling.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hanteert een zogenaamde apparatenlijst van voor subsidie geaccepteerde apparaten.
Zie de selectie van Centrometal producten:
Indicatie subsidiebedragen.